Promjena adrese Grada Mursko Središće

Donosino Odluku Gradskog vijeća o promjeni adrese Grada Mursko Središće.

Sjedište Grada Mursko Središće je u Murskom Središću, Trg braće Radića 4.