Proljetno čišćenje okoliša članova UDVDR-a  ogranak Krištanovec i NK Krištanovec

 

Članovi Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata PMŽ ogranak Krištanovec i NK Krištanovec zajednički su zasukali rukave i organizirali  akciju proljetnog čišćenja okoliša. Akcija je provedene na području okolnih  šumaraka  Krištanovca,  gdje  nažalost još uvijek, nesavjesni građani ilegalno odlažu otpad na divlje u prirodu. Sakupljeni otpad traktorima je dopremljen  na  dogovorenu lokaciju,    te će  isti u suradnji  sa Komunalnim redarstvom grada Čakovca i GKP Čakom biti otpremljen  i zbrinut na odlagalištu u Totovcu.

Foto: Zdravko Horvat

 

                                                                                                          Predsjednik ogranka

                                                                                                          Mladen Novak