PROJEKT OŠ MURSKO SREDIŠĆE „TRY TO DO IT“ – „POKUŠAJ TO UČINITI“

 IPA IV – PROJEKT – Razvoj ljudskih potencijala 

U ponedjeljak, 30. lipnja 2014. godine, OŠ Mursko Središće održala je konferenciju za novinare i predstavila rezultate desetomjesečnog  rada projekta TRY TO DO IT- POKUŠAJ TO UČINITI.

OŠ Mursko Središće provodi projekt Try to do it . Projekt se financira iz sredstava Europske unije, a namijenjen je integraciji  skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav. Projekt će trajati 18 mjeseci, tj. od 21.8 2014. do 22.2. 2015. godine. Vrijednost projekta je 94 .353 eura, od čega je učešće škole 10%. Provođenje projekta prati Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – AVETAE DEFCO ASOO.

Ciljevi  projekta su sustavno učenje hrvatskog jezika,  sustavna pomoć učenicima s teškoćama u razvoju i promicanje i realizacija  jednakih prilika u obrazovanju za  romsku nacionalnu manjinu  kao i učenike s poteškoćama u razvoju.

U projektu sudjeluje velik broj stručnjaka raznih profila: učitelji razredne nastave, učitelji hrvatskog jezika, školski pedagog, defektolog, knjižničar, učitelj likovne kulture i administrativno i tehničko osoblje, te ravnatelj škole.

Na temelju praćenja učenika, te na temelju izvješća o uspjehu na kraju nastavne godine, možemo zaključiti da smo ovim dodatnim radom, ostvarili dio ciljeva projekta:

bolje poznavanje, razumijevanje i korištenje hrvatskog jezika u nastavi i međusobnoj komunikaciji, pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, redovito pisanje domaćih zadaća, bolja suradnja s roditeljima i u konačnici ostvarivanje boljih rezultata u nastavi i uspjeha na kraju nastavne godine. Uspjeh učenika je uglavnom dobar i vrlo dobar.

Na odgojnom planu radili smo na razvijanju socijalnih kompetencija i raznih drugih vještina potrebnih za rad( odgovornost, poštovanje autoriteta, međusobno uvažavanje, samopouzdanje).

O samom projektu, uspjehu i realizaciji projekta u prvih 10 mjeseci rada govorile su voditeljica projekta Helena Trstenjak i koordinatorica projekta Miljenka Župan, te  učitelji Sanja Vebarić, Valentina Šoštarić, Sanja Vinko i Neven Kutnjak. Evaluaciju i analizu rada provela je psihologinja Jasenka Đurić. U projektu su pomagali i romski pomagači

Boro Horvat i Svetlana Kalanjoš.

 

                                                                                                     M. Trstenjak