Pristigao najveći mogući broj prijava za tečaj za polaganje ispita za voditelja čamca-brodice B kategorije

Obavještavamo građane da su se popunili kapaciteti za tečaj za polaganje ispita za voditelja čamca/brodice B kategorije koji će se organizirati u Murskom Središću u svibnju ove godine, te se novi zahtjevi neće obrađivati. Zbog velikog interesa građana, Grad Mursko Središće će i u budućnosti razmatrati organizaciju tečajeva za voditelje čamca ili brodice B kategorije.

(GMS)