Preventivne aktivnosti preloške policije u Donjem Vidovcu

Provedene su aktivnosti iz projekta “Zajedno do veće sigurnosti“ i “Sigurno u prometu” te aktivnosti vezane za “Mjesec borbe protiv ovisnosti”

U nedjelju, 10. prosinca 2023. godine u Donjem Vidovcu, kod crkve sv. Vida, kontakt policajci Policijske postaje Prelog, uz korištenje vozila Mobilnog preventivnog centra policije, uspostavili su informativni punkt policije, gdje su provodili razne preventivne aktivnosti namijenjene građanima i djeci u sklopu održavanja manifestacije “Božićni sajam”.

Posjetiteljima info punkta dijeljeni su savjeti o samo zaštitnim mjerama vezanim na kažnjiva ponašanja, uz posebno skretanje pozornosti na mjere prevencije od provalnih krađa koje mogu građani provoditi samostalno. Ujedno su upoznati i sa zakonskim obvezama pješaka i vozača bicikla u prometu, s naglaskom na korištenje reflektirajućih dijelova odjeće noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i sa zakonom propisanim kaznenim i prekršajnim odredbama vezanim uz zlouporabu opojnih droga i alkohola te odlukama jedinica lokalne samouprave odnosno općina i gradova o zabrani konzumiranja alkohola na javnim površinama.

Građanima je ujedno i prezentirano vozilo Mobilnog preventivnog centra policije, kao i oprema te tehnika koja se koristi. Najmlađim posjetiteljima info punkta, posebice polaznicima dječjeg vrtića u Donjem Vidovcu, koji su  u prisustvu roditelja educirani o pravilnom kretanju u prometu i pritom darivani reflektirajućim kabanicama koje su pribavljene iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Ostali građani darivani su reflektirajućim promotivnim materijalima u vidu privjesaka, kemijskih olovaka s logotipom Policijske uprave međimurske, a koji su pribavljeni putem sredstava Vijeća za prevenciju Međimurske županije.

Potporu policiji svojim prisustvom pružila je načelnica Općine Donji Vidovec Bojana Petrić i zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec, dok su kao vizualni identitet preventivnih aktivnosti korištene brošure Policijske uprave međimurske “Zajedno do veće sigurnosti”, “Pješaci i vozači bicikla sigurno u prometu” i dr. aktualne brošure.
(teket i foto: PU međimurska)