Preventivne aktivnosti policije u obliku interaktivnih radionica

Preventivne aktivnosti policije u obliku interaktivnih radionica u sklopu ljetnih sportskih kampova Zajednice sportskih udruga Čakovca „Svaki tjedan-sport jedan“

Policijska službenica za nadzor i planiranje za prevenciju, Ureda načelnika Policijske uprave međimurske, održala je interaktivne radionice za polaznike kampa

Dana 13. srpnja 2023. godine u jutarnjim satima, u Stolno teniskom klubu „Mihovljan“ u Mihovljanu u sklopu ljetnih sportskih kampova Zajednice sportskih udruga Čakovca, policijska službenica za nadzor i planiranje za prevenciju, Ureda načelnika Policijske uprave međimurske, održala je interaktivne radionice za polaznike kampa.

Preventivne aktivnosti na temu „Opasnosti interneta-prevencija zlouporabe“, održane su u dvije skupine i to za djecu uzrasta od 1.do 4. razreda, a zatim za djecu uzrasta od 5. do 8. razreda.

Djeci je skrenuta pozornost na pozitivne i negativne strane korištenja interneta, a objašnjene su im i zablude o anonimnosti na internetu. Kakve će posljedice ili učinke imati korištenje interneta, ovisi o tome koliko će ga odgovorno koristiti.  Objašnjena su najčešća neželjena ponašanja putem interneta, odnosno zlouporabe te kakve mogu biti posljedice, konkretno vršnjačko nasilje putem interneta i druga kažnjiva ponašanja koja se mogu dogoditi putem internetske mreže.

Sudionici interaktivnih radionica upućeni su od koga mogu zatražiti pomoć u slučaju problema te koje mjere treba poduzeti i kako sačuvati dokaze ako postoji potreba za prijavom kažnjivog ponašanja policiji.

U sklopu navedenih aktivnosti djeca su upoznata s nizom korisnih savjeta u svrhu svoje zaštite i sigurnosti prilikom korištenja interneta, a također su i upućeni na internetske stranice na kojima se mogu informirati o sigurnom korištenju interneta.

(tekst i foto: PU međimurska)