PREDAVANJE O ŽIVOM SVIJETU MEĐIMURJA U KRIŽOVCU

U Križovcu će se održati popularno-stručno predavanje o živom svijetu Međimurja koje
organizira Međimurska priroda s Udrugom studenata biologije BIUS u sklopu njihovog
istraživačko-edukacijskog projekta Mura-Drava 2016.

Događanje BIUS LOGOS @ Križovec će se održati u srijedu 03. kolovoza 2016.
godine u 18.30 sati u prostorijama Centra za posjetitelje u Križovcu na
adresi Trg međimurske prirode 1, Križovec.

dr.sc. Mihaela Mesarić, Međimurska priroda