Predavanje “Miroljubivo putovanje Falun Dafa – istinitost, dobrodušnost, tolerancija ” 15. siječnja

Predavanje “Miroljubivo putovanje Falun Dafa- istinitost, dobrodušnost, tolerancija ” održati će se u ponedjeljak 15. siječnja 2018. u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Dječjeg odjela Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec.

Falun Dafa (ili Falun Gong) je napredna praksa samo-kultiviranja u Buddha školi, koju je osnovao g. Li Hongzhi, učitelj ove prakse.

Falun Gong, poznat i pod nazivom Falun Dafa, vrsta je qigonga ili točnije rečeno tradicionalna tehnika kultiviranja duha i tijela iz Kine. To je sustav vježbi i učenja, koji temeljito pročišćavaju tijelo od bolesti te oplemenjuju i transformiraju i duh i tijelo. Qigong je dio života mnogih ljudi u Aziji. Postoji mnogo različitih vrsta qigonga, a falun gong je jedan od njih. Prakticiranje falun gonga sastoji se od 5 jednostavnih vježbi, koje uključuju i meditaciju (vidi sliku na dnu stranice). Druga komponenta koja falun gong razlikuje od mnogih drugih vrsta qigonga je naglasak na kultiviranju srca (uma) prema načelima istinitosti tj. istine – čemu odgovara kineski izraz: Zhen, dobrodušnosti tj. suosjećanja: Shan i tolerancije tj. strpljivosti: Ren te na integriranju ovih načela u svakodnevni život.

Više o Falun Dafi http://hr.falundafa.org/index.html

“Falun Dafa- istinitost, dobrodušnost, tolerancija”