POTRES 2017. – MURSKO SREDIŠĆE JAMČI ZA SIGURNOST GRAĐANA

Jučer 18. svibnja bili smo svjedoci mogućeg štetnog događaja koji se stalno po svijetu događaju, a riječ je o potresu. Po zakonima su JLS-i dužne na razne načine skrbiti o sigurnosti svojih građana, a sve to se najbolje rješava sa kvalitetno opremljenim vatrogastvom, postojanjem i djelovanjem svih službi u jednoj lokalnoj zajednici pri tom mislimo na vatrogasce, policiju, crveni križ, hitnu službu, Gorsku službu spašavanja, civilnu zaštitu, i Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

01

01a

Sve to danas Grad Mursko Središće ima i kroz opremu, a ono što je još važnije ima ljude koji svojim osobnim angažmanom mogu zajamčiti da će u slučaju bilo kojih štetnih događaja sigurnost biti zajamčena.

02

02a

Gradonačelnik je osobnim iskustvom želio osjetiti kako se osjećaju osobe koje mogu biti unesrećene. Grad Mursko Središće zahvaljuje svim sudionicima ove po riječima stručnih osoba vrlo uspješne vježbe. Hvala i građanima koji su nazočili ovom događaju. Mursko Središće želi biti siguran grad i nadalje će suradnja sa svima koji daju sigurnost na visokoj razini.

(GMS, foto A. Jurak)

03

03a