Potjerali koronu – u Međimurju se i nadalje slobodno diše

U Međimurju nema novooboljelih od COVID 19 virusa.  Svi jučer uzeti uzorci ZZJZ Međimurske su negativni. Do sada je ukupno uzeto 2291 uzoraka. Epidemiološka situacija u Međimurju je iznimno povoljna te Stožer civilne zaštite zahvaljuje građanima na dosljednom poštivanju propisanih mjera HZJZ.

UO za poslove župana