POSVEĆENJE NOVOG VOZILA DVD-a MURSKO SREDIŠĆE

Dana 05.08.2014. u 8,45 sati održati će se posvećenje vatrogasnog vozila DVD-a Mursko središće na prostoru župnog dvorišta. Sam čin odvijati će se prije Svete mise i vježbe gradskih DVD-a. Vozilo je kupljeno prodajom starog i radom članova DVD-a za potrebe INA-e.

 

Malo navalno vozilo za B kategoriju, sa ugrađenim visokotlačnim sklopom i vitlom od 65 metara, pogodno je za sve terene i dvorišta sa malo mjesta, brzo, okretno, opremljeno kao navalno vozilo sa agregatom, pumpama, motornom pilom i ostalim neophodnim alatom.  Do sada kad nije bilo vozača sa C kategorijom nije se moglo izaći na požar, a ovo vozilo moći će voziti svi koji imaju vozačku dozvolu, što će omogućiti brzi i pravovremeni dolazak na požarište. (Juraj Zadravec)