Pogledajte videozapis početka revitalizacije SPA Perivoj Zrinski

U ponedjeljak 13. prosinca 2021. godine počeli su radovi prve faze obnove Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski Čakovec prema projektu Eco Bridge.

Prije sadnje i ostalih radova revitalizacije potrebno je ukloniti stabla koja su potpuno suha (sušci), koja odumiru te predstavljaju opasnost od urušavanja na staze i prolaznike te vrste stabala koja su samonikla odnosno strane invazivne vrste. Rušenje se sukladno pravilima struke obavlja prije sadnje kako ne bi došlo do oštećenja novog sadnog materijala.

Radovi se planiraju odrađivati u narednih šest mjeseci. Početna faza radova planirana je za prosinac 2021. i siječanj 2022. godine, a obuhvaća sljedeće građevinske radove: – geodetske radove na iskolčenju svih elemenata krajobraznog uređenja; – nabavu, dopremu i ugradnju plodnog tla i komposta za sadnju drveća i grmlja; – radove na uklanjanju betonskih temelja. Također, planiraju se i arborikulturni i hortikulturni radovi.

O početku radova Javna ustanova Međimurska priroda snimila je kratki videozapis. U njemu govore Velimir Bašek, glavni čuvar prirode, Sara Srša, stručna suradnica za edukaciju, interpretaciju i promidžbu i Josip Bartolčić, izvođač radova. Na njemu su vidljivi radovi uklanjanja dotrajalih stabala, a slijede još i: iskop sadnih jama te sadnja drveća i grmlja, nabava sadnog materijala, sanitarno orezivanje stabala prema projektu te čišćenje terena od radova.

Radovi se provode i financiraju kroz projekt Eco Bridge. Videozapis pogledajte na YouTubeu i kanalu Međimurska priroda.

Link videozapisa:

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_dAUL7aac&t=7s

Roberta Radović