Počeli upisi u Dječji vrtić „Maslačak” i Područno odjeljenje Peklenica

Na temelju članka 25. Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak” i Odluke o upisima djece u vrtić za pedagošku godinu 2018./2019., Klasa: 601-02/18-01749-3, Ur.broj: 2019-82/18-01 od 29.03.2018.,    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak” Mursko Središće objavljuje:

U P I S E

DJECE U DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK” MURSKO SREDIŠĆE

I PODRUČNO ODJELJENJE PEKLENICA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

I.

U Dječji vrtić „Maslačak” Mursko Središće upisuju se djeca koja  do 31. kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu do polaska u školu.

U Područno odjeljenje Peklenica upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju tri godine do polaska u školu.

II.

Programi koje vrtić ostvaruje tijekom pedagoške godine 2018./2019.  su sljedeći:

— redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o

djeci rane i predškolske dobi

— cjelodnevni – 10 satni boravak

— poludnevni – 6 satni boravak

– 4 satni boravak

— programi javnih potreba – program predškole

— program rada s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine

— program učenja stranog jezika ( engleski i njemački).

III.

Upise djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018./2019. vršiti će se od 02.05.2018. do 15.05.2018. godine svakim radnim danom od 10:00 do 13:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslačak”, Trg braće Radića 4, Mursko Središće.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 040/543-440 ( Mursko Središće) i 097/624 0644 ( Peklenica).

(DV Maslačak, foto: DVM)