POČELE PRIPREME ZA VUZMENKU

Stručni kolegij donio je na 79. sjednici odluku da se Bojan Bračko, referent za informiranje  i Dolores Vrtarić, voditeljica TIC-a, zadužuju za dogovor sa Rudarskim zborom Mursko Središće u svezi organizacije Vuzmenke u subotu 04.04.2015. godine na lokaciji Pašnik – Slatine u Murskom Središću.

Ujedno se obavještavaju građani da na navedenu lokaciju mogu slobodno dovoziti i deponirati granje i ostali biljni otpad koji će Rudarski zbor Mursko Središće iskoristiti za gradnju i paljenje vuzmenke.