PD BUNDEK U PETAK ODRŽAVA REDOVNU IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

 

POZIVNICA

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA

PD „BUNDEK“

Temeljem članka 13. Statuta PD „Bundek“ Izvršni odbor je donio odluku

 o sazivanju redovne izborne skupštine   na koju Vas pozivamo

u petak, 28. veljače 2014. s početkom u 19 sati

 u Seoski turizam „Klet“u Sveti Martin na Muri.

 

UVODNA POETSKA RIJEČ DOBRODOŠLICE

 

DNEVNI RED:

1.     Otvaranja Skupštine i biranje radnih tijela

a)     Radnog predsjedništva od tri člana

b)    Zapisničara

c)     Dva ovjerovitelja zapisnika

 

2.     Podnošenje izvješća o 2013. godini

a)     o radu Društva

b)    o financijskom poslovanju

c)     o radu Suda časti

 

3.     Rasprava o izvješćima, glasanje

 

4.     Razrješenje dužnosti Predsjednika, Tajnika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora,  Suda časti

 

5.     Biranje Izvršnog odbora, Predsjednika, Tajnika, Nadzornog odbora, Suda časti

 

6.     Podnošenje prijedloga plana rada i financijskog plana za 2014. godinu

 

7.     Prihvaćanje plana rada i financijskog plana za 2014. godinu

 

8.     Podjela zahvalnica i priznanja

 

9.     Riječ  gostiju

 

10.   Domjenak i druženje