OPĆINA VRATIŠINEC Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 10. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/22), načelnik Općine Vratišinec dana 25. rujna 2023. godine, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

 

  1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti s područja Općine Vratišinec koji ispunjavaju ove uvjete:

–          da su državljani Republike Hrvatske

–          imaju prebivalište na području Općine Vratišinec

–          da imaju status redovitog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta

  1. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu Stipendija su:
  2. a) opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja,
  3. b) sudjelovanje na natjecanjima
  4. c) objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
  5. d) osvojene nagrade socijalno – materijalno stanje (također kao i korektivni kriterij)

Prijave se podnose na adresu: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec uz naznaku NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024. – „NE OTVARAJ“.

 

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec. Prijedlozi dostavljani putem e-pošte neće se razmatrati.

Rok za podnošenje Prijave je 31.10.2023. godine do 15 sati bez obzira na način dostave.

Uvjete samog Natječaja kao i svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz natječaj studenti mogu pronaći na službenoj internetskoj stranici Općine Vratišinec www.vratisinec.hr, zatražiti putem e-maila ili osobno u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec u uredovno vrijeme općine.

NAČELNIK:

Mihael Grbavec