Općina Sveti Juraj na Bregu – širokopojasni pristup Internetu u sklopu projekta PRŠI – spajanje na optičku mrežu

Hrvatskom Telekomu poslan je upit koje adrese trenutno ne dobivaju mogućnost spajanja na optičku mrežu. U nastavku prenosimo njihov odgovor.

“Kako je projekt sufinanciran od strane EU za razvoj širokopojasnog interneta postojali su kriteriji kod natječaja koje adrese uopće ulaze u projekt. Adrese koje su mogle uči u projekt su mapirane na način da nemaju dostupnih 30Mbps te da na tom području nije iskazan komercijalni interese od strane nekog operatora da izgradi mrežu sa privatnim sredstvima.

Ukoliko su adrese na području u blizini postojećeg čvora bakrene mreže (telefonske centrale u Pleškovcu i Zasadbregu) one imaju dostupnu brzinu od 30Mbps i više te iz tog razloga nisu ulazile u obuhvat projekta. U praksi to znači da u krugu cca 800m oko postojećeg čvora adrese ne ulaze u projekt.”

Popis adresa koje u sklopu PRŠI projekta imaju mogućnost spajanja na optičku mrežu (bijele adrese) na području Općine Sveti Juraj na Bregu.
*popis je predan zajedno s projektnom prijavom prije više godina, te na popisu nema adresa novogradnje

2022_Popis-bijelih-adresa-OPTIKA

Za izradu optičkog priključka potrebno je predati iskaz interesa. Planirani završetak radova na projektu PRŠI predviđen je do kraja kolovoza 2023.

Nakon završetka PRŠI projekta adrese koje nisu bile priključene na optičku mrežu, a nemaju brzinu od 30Mbps moći će predati zahtjev za priključenje.

Općina Sveti juraj na Bregu