Općina Selnica: Upozorenje zagađivačima okoliša!

Zadnjih nekoliko dana zabilježen je porast dovoza i odlaganja građevinskog, komunalnog i opasnog otpada u prirodu na području Općine Selnica.

Ovim putem upozoravaju se počinitelji kao i svi koji imaju namjeru zagađivati okoliš da će se svaki takav događaj prijaviti policiji i inspektoru zaštite okoliša, dok će i komunalni redar Općine Selnica poduzeti sve pravne mjere protiv počinitelja.

(Općina Selnica, foto: OS)