Održan pripremni sastanak na temu:  „Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Mursko Središće – „POTRES 2022.“

U svrhu priprema za odvijanje vježbe civilne zaštite, u srijedu 21.09.2022. godine u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće održan je pripremi sastanak na kojem je definiran način odvijana vježbe te zadaće koje je potrebno obaviti u pripremnom razdoblju.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, ravnatelj Osnovne škole Mursko Središće Elvis Šarić, Rajko Bogdan načelnik Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće, Ladislav Soke predstavnik Službe civilne zaštite Čakovec, predstavnici HGSS Stanice Čakovec, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Čakovec, predstavnik Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije – ispostave Mursko Središće, predstavnici policijske postaje Mursko Središće te ravnatelj Ustanove „Defensor“.

Vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Mursko Središće – POTRES 2022.  održat će se 17. listopada 2022. godine s početkom u 10:15 sati.

 Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Mursko Središće i spašavanje učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrat će se osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi.

SCENARIJ VJEŽBE

Dana 17. listopada 2022. godine u 10,15 sati razoran potres pogodio je Grad Mursko Središće te izazvao materijalnu štetu u vidu urušavanja zgrade Osnovne škole Mursko Središće s popratnom pojavom – požarom u kotlovnici osnovne škole. Djelatnici škole evakuiraju učenike iz prostora Osnovne škole. Djelatnici škole nakon provjere brojnog stanja utvrđuju da nedostaje šest učenika i jedan zaposlenik Osnovne škole. Vatrogasne snage vrše unutarnju navalu, gase požar i pronalaze šest učenika škole, iznose ih i predaju djelatnicima zavoda za Hitnu medicinu koji vrše medicinsku trijažu. Definira se zelena trijažna kategorija svih šest učenika.

HGSS Stanica Čakovec vrši pretragu objekta s potražnim psom, pronalaze sedmu osobu (zaposlenika škole) i zbog nemogućnosti izlaska spuštaju ju „Tirolskom prečom“. Djelatnici zavoda za Hitnu medicinu nakon izvršene medicinske trijaže 6 lakše povrijeđenih osoba predaju ekipi GDCK Čakovec, a sedmu osobu (crvena trijažna kategorija) zbog težina ozljeda pružaju neodgodivu hitnu medicinsku skrb  te se vrši hitan transport u Županijsku bolnicu Čakovec Opću bolnicu Čakovec. Unesrećena osoba ima  ozljedu glave sa sumnjom na moždano krvarenje.

HGSS Stanica Čakovec  snimanjem  iz zraka – „Dronom“ utvrđuje stupanj oštećenja objekta-škole.

Grad Mursko Središće kao nositelj vježbe sa sudionicima Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće, Služba civilne zaštite Čakovec, DVD Mursko Središće i JVP Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, GDCK Mursko Središće, HGSS – Stanica Čakovec, PP Mursko Središće održat će pokaznu vježbu na lokaciji Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, 40315 Mursko Središće u cilju uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, podizanje spremnosti, obučenosti, opremljenosti i koordinacije sustava civilne zaštite u slučaju većih intervencija.

 (Grad Mursko Središće)