Odluka o zabrani spaljivanja smeća te loženja vatre u šumama i njihovoj blizini

Obavještavamo građane da je u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine, temeljem članka 37. Statuta Međimurske, članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije i sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije, župan Međimurske županije donio:

ODLUKU o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume.

Ovom odlukom od 2. svibnja do 1. listopada 2019. zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume.

Odluka se ne odnosi na organizirano spaljivanje i na loženje uskrsne vatre koje mora biti organizirano kako je to propisano člankom 17. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije.

(PU međumurska, foto: ilustracija)