Odluka o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište – mjera pomoći pravnim osobama

Odluka o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti

 

– Mjera pomoći pravnim osobama –

 

Zbog spriječavanja rizika širenja koronavirusa, a sukladno uputama Ministarstva uprave, 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središćše održana je elektroničkim putem što znači da su gradski vijećnici glasovali putem email-a. Od ukupno 15 vijećnika, jedan gradski vijećnik se je ispričao zbog tehničkih nemogućnosti, a glasovanje po odlukama Dnevnog reda 18. sjednice izvršilo je 13 vijećnika. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti nije jednoglasno usvojen na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, iako je to mjera pomoći pravnim osobama, već je navedena odluka usvojena sa 11 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

 

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće tijekom trajanja obustave rada zbog posebnih okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19 koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu gospodarsku štetu  u cijelosti oslobađa od plaćanja komunalne naknade sve obveznike po osnovi komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojim obveznicima je za vrijeme trajanja posebne okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19 sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te drugim Odlukama Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske obustavljen rad.

 

 

Obveznici plaćanja komunalne naknade po osnovi komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojima zbog posebnih okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19 koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu gospodarsku štetu sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nije obustavljen rad od dana donošenja ove Odluke pa nadalje tijekom trajanja posebne okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19, djelomično se u visini od 30% oslobađaju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

 

(GMS, foto: arhiva Muralista)