Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće – mjere pomoći fizičkim osobama

Zbog spriječavanja rizika širenja koronavirusa, a sukladno uputama Ministarstva uprave, 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središćše održana je elektroničkim putem što znači da su gradski vijećnici glasovali putem email-a. Od ukupno 15 vijećnika, jedan gradski vijećnik se je ispričao zbog tehničkih nemogućnosti, a glasovanje po odlukama Dnevnog reda 18. sjednice izvršilo je 13 vijećnika.  Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće nije jednoglasno usvojen na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, iako je to mjera pomoći fizičkim osobama, već je navedena odluka usvojena sa 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Uz već postojeće kriterije za oslobođenje plaćanja komunalne naknade dodana su 2 nova kriterija za oslobođenje plaćanja komunalne naknade s obzirom na novonastalu situaciju sa virusom COVID-19.

Plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici plaćanja komunalne naknade:

 

– koji tijekom trajanja posebnih okolnosti koja se nije mogla predvidjeti i na koju se nije moglo utjecati a koja ugrožava život i zdravlje građana imovinu veće vrijednosti, znatno narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu materijalnu štetu dobije otkaz te ima status nezaposlene osobe za cjelokupno vrijeme nezaposlenosti uz obvezu obavještavanja Grada Mursko Središće o radnopravnom status svaka tri mjeseca od dana oslobođenja. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade po ovom kriteriju prestaje zasnivanjem radnog odnosa takvog obveznika.

 

            – za kojeg obveznika poslodavac koristi mjeru za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane virusom COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost. 

(GMS, foto: arhiva Muralista)