Odgovor koncesionara groblja u Vratišincu gospodina Rosića

Poštovani, javljam se na vaš natpis o neodržavanom, zapuštenom, groblju u Vratišincu. Što se tiče grobova čiji vlasnici rade vani, mislim da bi oni morali sami naći nekog da im to održava, a ne Općina ili koncesionar.

Kontenjeri za smeće su puni, pa kad ćemo ih  isprazniti ako ne kad se napune, a napunili su se u subotu navečer kad su sve tri familije, koje su nedavno imale sahranu, očistile svoje grobove i tu je bilo oko 50 suhih vjenaca.

Možda i bolje da su bili puni barem je gospođa anonimna mogla sa svojom majkom plakati nad njima kad već ne može nad svoji grobom. O kulturi korisnika grobnih mjesta bi se dalo puno toga napisatil.

P. Rosić