OD 01. SIJEČNJA NOVI POREZI – SRETNA VAM NOVA 2015. !

Iako su lagali kako novih poreza do 2016. godine neće biti, Vlada ipak uvodi nove poreze.

Od sutra Zakon o igrama na sreću doživjet će izmjene, pa će se ubuduće oporezivati svi dobici od igara klađenja, umjesto dosadašnjeg oporezivanja dobitaka iznad 750 kuna.

Novost je oporezivanje stopa na kamate na štednju i to po stopi od 12 posto, a tvrde u Vladi, riječ je o jednoj od najmanjih stopa ovog poreza u Europi. S novcem od oporezivanja kamata na štednju namjeravaju kompenzirati manjak u lokalnim proračunima, koji će nastati primjenom ovog novog zakona. Naime, porez na dohodak je bio najznačajniji prihod jedinicama lokalne samouprave.
S prvim danom 2015. istječe prijelazno razdoblje za oporezivanje nekretnina te započinje oporezivanje nekretnina PDV-om. Odredbama Zakona o porezu na promet nekretninama precizira se što se smatra nekretninama te građevinskim zemljištem koje će ući u sustav naplate PDV-a. (rt)