Obnovljena i sanirana skela u Križovcu

Na području grada Mursko Središće prijelaz preko rijeke Mure osim mostom moguć je i dvjema skelama, onoj u Murskom Središću i Križovcu.

Kako bi ti prijelazi skelom preko rijeke Mure bili sigurni potrebito je stalno i kvalitetno održavanje skela te njihovih pristupnih rampi.

To su na skeli u Križovcu  u svoje slobodno vrijeme u nedjelju učinile vrijedne ruke Josipa Vidovića, Hinka, Rajka i Patrika Modlica, te Antuna Frica.  Obnovljena je  i sanirana pristupna utovarna rampa.

Grad Mursko Središće pobrinuo se za potrebiti materijal, a voditelj skele Rudi Mesarić koji je rukovodio cijelim tom akcijom, pobrinuo se i za laganu relaksaciju nakon napornog rada kako vrijedna ekipa ne bi bila gladna i žedna.

(tekst: zr, foto: rm)