OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA NA PROMETNICAMA GRADA MURSKO SREDIŠĆE

Temeljem članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/09 i 5/13) i članka 15.st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dana 12. listopada 2015. godine raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

 

 

za obavljanje poslova zimske službe na lokalnim prometnicama Grada Mursko Središće, za mjesta: Mursko Središće, Peklenica, Hlapičina, Križovec i Štrukovec

 

 

Poslovi zimske službe (čišćenje prometnica pod upravljanjem Grada Mursko Središće od snijega) obavljat će se na lokalnim prometnicama Grada Mursko Središće koje nisu pod nadležnošću „Hrvatskih cesta“ i „Županijske uprave za ceste Međimurske županije“, a na području su Grada Mursko Središće za period od 4 (četiri) godine:

Ponuda treba sadržavati:

 • – cijenu rada stroja po 1 km čišćenja prometnice, uključujući dva prolaza vozila kod visine snijega iznad 5 cm
 • – cijenu nabave i posipavanja prometnica solju po km,
 • – cijenu nabave i posipavanja prometnica sipinom po km,
 • – procjenu vremena potrebnog za jedan obilazak područja koje je predmet ponude

Ponuđač može ponuditi poslove zimske službe isključivo za cijelo područje Grada Mursko Središće, koji uključuje prije navedena naselja. Dozvoljena je dostava zajedničke ponude.

Izvođač radova može angažirati podizvođače koji će obavljati radove zimske službe u pojedinim naseljima i njihovim dijelovima,  s time da će glavni izvođač obavljati nadzor i kontrolu nad istim.

Izvođač sam mora pratiti vremenske uvjete i sam izaći čistiti snijeg ako je visina snijega minimalno 5 cm i ima tendenciju daljnjeg padanja, uz moguću konzultaciju sa predstavnikom Grada.

Izvođač je dužan po pozivu predstavnika Grada odmah pristupiti obavljanju poslova zimske službe i ukoliko je visina snijega manja od 5 cm.

Uvjeti za prihvaćanje ponude izvođača:

 • da izvođač radova odnosno zajednica ponuditelja posjeduje dovoljno mehanizacije da istovremeno čisti snijeg na cijelom području za koje je nadležan prema broju strojeva za pojedina naselja kako slijedi:
 • – Mursko Središće 2 stroja
 • – Peklenica 1 stroj
 • – Križovec 1 stroj
 • – Štrukovec 1 stroj
 • – Hlapičina 1 stroj
 • da posjeduje stroj za posipavanje solju i sipinom ili da ima ugovor sa službom za obavljanje poslova posipavanja solju i sipinom, te da ima prostor za skladištenje soli i sipine.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:

 • – ponudbena cijena,
 • – preuzimanje poslova čišćenja snijega na cijelom području Grada (što uključuje raspolaganje dovoljnim brojem potrebnih strojeva samostalno ili s kooperantima te prostorije za skladištenje soli i sipine),
 • – vrijeme potrebno za jedan obilazak područja koje je predmet ponude
 • – vrsta i broj mehanizacije

Poslovi za obavljanje zimske službe se dodjeljuje izvršitelju radova čišćenja prometnica od snijega na period od četiri godine s početkom obavljanja 15.11.2015. godine, odnosno počevši od sezone zimske službe 2015/2016.

Svi detalji vezani za poslove obavljanja zimske službe biti će definiran ugovorom.

Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 23.10.2015. godine do 14:00 sati na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće s naznakom „Natječaj za zimsku službu – ne otvaraj“. Datum otvaranja ponuda: 26.10.2015.g. s početkom u 08:00 sati.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak