Obilježavanje 290. obljetnice rođenja Petra Berkea u Štrigovi

U župi sv. Marije Magdalene u Štrigovi, 30. travnja 2023. obilježit će se 290. obljetnica rođenja hrvatskoga svećenika i književnika Petra Berkea (Globoka 1733. – Legrad 1798.).

Petar Berke rođen je u Globoki, selu koje je nekada pripadalo župi Štrigova, 1733. godine. U istoj je župi kršten 11. svibnja 1733. godine. Studirao je teologiju u Beču i Bologni. Svoju svećeničku službu vršio je u Mariji Bistrici, Svetom Martinu na Muri i Legradu. Kao kapelan u Mariji Bistrici napisao je povijest bistričkog svetišta u djelu Kinč osebujni slavnoga Orsaga horvatskoga, te molitve i pjesme Majci Božjoj Bistričkoj. Za vrijeme župničke službe u Legradu sagradio je velebnu crkvu Presvetoga Trojstva. U Legradu je i umro 23. 7. 1798. godine.

Dana svećenika i književnika Petra Berkea u Štrigovi 30. travnja 2023. obilježit će se svetom misom u 11 sati, koju će predslaviti legradski župnik vlč.lic.theol. Silvio Košćak, a nakon mise bit će održan kulturni program na kojemu će predavanje o Petru Berkeu održati Saša Vuković, mag.hist, a pjevanjem obogatiti ŽVS Stridonne iz Štrigove. Proslavu Dana Petra Berkea organiziraju župe Presvetoga Trojstva iz Legrada i sv. Marije Magdalene iz Štrigove, te Matica hrvatska Ogranak Čakovec.

TERCA ART