Obavijest o zimskom korištenju javnog WC-a u Murskom Središću

Obavještavamo građane da će javni wc u zimskom periodu biti otvoreni od 06:00 do 16:00 sati obzirom da u tom periodu u popodnevnim satima na prostoru gradske tržnice nema društvenih i poslovnih aktivnosti, niti otvorenih poslovnih subjekata.Izuzev za  vrijeme odvijanja manifestacije „Advent u gradu rudara“ javni wc će biti otvoreni prema programu i vremenskom periodu održavanja iste.

(GMS foto: arhiva Muralista)