OBAVIJEST o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području grada Mursko Središće te općina Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Selnica

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da će se od 26. – 29. srpnja putem  MOBILNOG reciklažnog dvorišta prikupljati manje količine otpada, a raspored i lokacije na kojima će građani moći odložiti pojedine vrste otpada donosimo u nastavku.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti sljedeće vrste otpada u manjim količinama :

papir i karton,

ambalaža od plastike, metala i stakla,

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,

ostala plastika, staklo i metali,

tekstil,

baterije i akumulatori,

lijekovi,

boje, tinta, ljepila, smole,

otpadna ulja (jestiva),

EE otpad,

fluorescentne i štedne žarulje.

Rasporedi lokacija i termina:

[26.07.2021.] Općina Sveti Martin na Muri

✅G. Koncovčak preko kbr. 17 od 7:15 – 8:45 sati

✅Topl.Sv.Martin kod table EU fondovi od 9:00 – 10:30 sati

✅Jurovec kod trgovine KITRO od 10:45 – 12:15 sati

✅Lapšina kod vatrogasnog doma od 12:30 – 14:00 sati

[27.07.2021.] Općina Sveti Martin na Muri

✅ Žabnik kod parkirališta groblja od 7:15 – 8:45 sati

✅ Sv.Martin preko crkve od 9:00 – 10:30 sati

[27.07.2021.] Općina Vratišinec

✅ G.Kraljevec kod vatrogasnog doma od 10:45 do 12:15 sati

✅Vratišinec kod vatrogasnog doma od  12:30 do 14:00 sati

[28.07.2021] Općina Selnica

✅ Merhatovec kod kapelice od 7:15 – 8:45 sati

✅ Zebanec selo kod nogometnog igrališta od 9:00 – 10:30 sati

✅ Bukovec kod stare škole  od 10:45 – 12:15 sati

✅ Selnica kod METSS-a od 12:30 – 14:00 sati

[29.07.2021.] Hlapičina

✅ Hlapičina kod trgovine Metss od 7:15 – 8:45 sati

[29.07.2021.] Peklenica,Štrukovec, Križovec

✅ Štrukovec – kod trgovine METSS od 9:00 – 10:30 sati

✅ Križovec – kod trgovine METSS od 10:45 – 12:15 sati

✅ Peklenica kod društvenog doma od 12:30 – 14:00 sati

 

VAŠ MURS-EKOM