Obavijest o načinu rada upravnih poslova u Policijskoj upravi međimurskoj

Od 11. svibnja 2020. godine obavljat će se svi upravni poslovi koji zahtijevaju neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu putem telefona ili e-pošte

Obavještavamo žitelje Međimurske županije da se od jučer, 11. svibnja 2020. godine obavljaju svi upravni poslovi koji zahtijevaju neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu putem telefona ili e-pošte, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.

Građani se i nadalje pozivaju da za pojedine upravne poslova koriste sustav e-Građani, te da ne dolaze u službene prostorije ako za realizaciju svog zahtjeva nemaju ugovoren termin.

Radno vrijeme upravnih poslova u sjedištu Policijske uprave međimurske u Čakovcu i Policijskoj postaji Prelog je svakog radnog dana od 7,30 do 15 sati, osim utorka kada je radno vrijeme od 9 do 16,30 sati.

Napominjemo, kako do daljnjeg ne rade upravni poslovi u Policijskoj postaji Mursko Središće. Sve stranke koje su koristile usluge spomenute ustrojstvene jedinice mogu potrebne poslove obaviti u sjedištu Policijske uprave u Čakovcu.

Kontakte pojedinih šaltera u Policijskoj upravi međimurskoj i u Policijskoj postaji Prelog postajama možete pronaći u nastavku:

Čakovec, Jakova Gotovca 7 (sjedište Policijske uprave međimurske)

email: medjimurska@policija.hr

Voditeljica Odjela upravnih poslova
040/373-065

Referada prijavništva i osobnih isprava
040/373-109
040/373-105

Referada prometnih isprava
040/373-120
040/373-117

Referada državljanstva i stranaca
040/373-123

Referada za oružje
040/373-053

Policijska postaja Prelog

Upravni savjetnik
040/373-215

Referada osobnih isprava
040/373-238

Referada putnih isprava
040/373-235

Referada prometnih isprava
040/373-237

Referada oružja
040/373-237

Referada državljanstva i stranaca
040/373-215

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenu, uz želju da se svi zajedno i nadalje pridržavamo uputa i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

#OSTANIMO ODGOVORNI

(tekst i foto: PU međimurska)