OBAVIJEST O KORIŠTENJU SPORTSKE DVORANE U M. SREDIŠĆU

Obavještavamo Vas da redovito korištenje sportske dvorana počinje od 07.09.2015.godine (ponedjeljak), prema starom rasporedu, a navedeno važi za postojeće korisnike, uz prethodnu najavu domaru dvorane, g. Bojanu Kutnjaku osobno ili na telefon 0997370771.

Novi raspored korištenja sportske dvorane biti će izrađen najkasnije do 25.09.2015. godine, te će biti izvješen na oglasnoj ploči sportske dvorane i na službenoj internet stranici Grada Mursko Središće www.mursko-središće.hr