NOVA OGRADA I KROV ZA TRI PILA, DODATNA PROSTORIJA U MASLAČKU

Sakralni spomenik Tri pila koji se nalazi u samom centru Murskog Središća previđen je za kompletnu obnovu. Takva odluka donesena je na 129. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika koja je održana 7. lipnja ove godine. Planirano je da se postavi nova ograda i krov, a da se kipovi temeljito restauriraju. Danas su obavljena dva od ta tri zadatka pa se oko spomenika sada nalazi nova ograda, a postavljen je i novi krov. Još samo ostaje da se obnove kipovi pa će tako i ovaj spomenik biti obnovljen kao što su već obnovljeni oni posvećeni žrtvama 1. i 2. Svjetskog rata i hrvatskim braniteljima koji se također nalaze na Trgu Braće Radić.

U ožujku je dječji vrtić Maslačak objavio Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2016./2017. u vrtiće u Murskom Središću i Peklenici. Interes roditelja bio je izuzetno velik pa se zbog broja upisane djece morala otvoriti nova skupina. Za nju su potrebne i nove prostorije kojih u postojećoj zgradi u Murskom Središću jednostavno nema pa se pribjeglo alternativnom rješenju. Naime, pregradila se jedna veća postojeća prostorija pa će u nju biti smještena nova grupa vrtićanaca. Ovo samo pokazuje da je izgradnja novog vrtića od životne važnosti, kako za Grad tako i za djecu i roditelje jer postojeći kapaciteti jednostavno više ne zadovoljavaju potrebe, a ni uvjete koji bi sigurno bili puno bolji u novoj zgradi.

(R. Tomanić)

01