Natječaj za prijam u Policijsku upravu međimursku

Samostalni upravni referent prima se na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/526 URBROJ: 514-08-01-02/02-23-03 od 18. travnja 2023. godine, sukladno Odluci Policijske uprave međimurske KLASA: 112-01/23-03/278 URBROJ:  511-21-04-23-9 od 21. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska raspisuje

                                                                      JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku

1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, Odjel za upravne poslove
– samostalni upravni referent – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni ispit II. razine

Više na poveznici .

(PU međimurska, foto: ilustracija)