NAŠIH PET MINUTA Djelatnici hitne medicinske službe traže beneficirani radni staž kao i ostale interventne službe u RH

Hitna medicinska služba jedina je žurna služba u Republici Hrvatskoj čiji djelatnici nemaju pravo na beneficirani radni staž. Naš posao je zahtjevan te smo kontinuirano izloženi visokoj razini stresa što utječe na naše psihičko i fizičko zdravlje pa time i sposobnost za kvalitetno obavljanje posla u kojem je istovremeno važna kognitivna i fizička spremnost. Danas se od jednog hitnjaka očekuje da sa 67 godina može kvalitetno odraditi posao gdje su u pitanju ljudski životi. Pri tome treba imati na umu da sa 67 godina više niste u stanju nositi osobu s četvrtog kata neke zgrade koja zajedno s nosilima teži više od 100 kg kao niti donositi brze odluke. Djelatnik hitne medicinske pomoći nema svoju ambulantu, već se vrlo često nađe u situciji pružanja prve pomoći u kanalu, šumi, vinogradu, zgradi bez lifta odnosno na svim mjestima na kojima se kreću ljudi i na koncu na tim mjestima treba ih stručno zbrinuti ma kakvi god uvjeti bili.

U svemu ovome najviše ispaštaju naši pacijenti kojima je nemoguće garantirati odgovarajuću prvu pomoć, kao i djelatnici hitne medicinske pomoći koji zadnjih godina svog radnog staža velik dio vremena provode po bolovanjima i fizikalnim terapijama jer nisu više u mogućnosti obavljati posao u kojem su psihički i fizički izgorjeli, a to sve državu opet košta.

Stoga simboličnim paljenjem sirena u ponedjeljak 21. veljače 2022. u 12 sati svi djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Republike Hrvatske poručuju Vladi i ministru Berošu da je vrijeme da isprave grešku koju je 1998. godine napravio ondašnji ministar zdravstva Andrija Hebrang kada je nama hitnjacima ukinuo beneficirani radni staž i od tada nas stavio u nepovoljan položaj naspram drugih profesionalnih interventnih službi u RH.

Predsjednik Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije

Romeo Novak mag.med.techn.