Na desetu godišnjicu proglašenja rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav održan međunarodni stručni skup o zaštićenim prirodnim područjima

Na današnji dan prije točno 10 godina, UNESCO je donio odluku o proglašenju Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske, a na samu obljetnicu ovog važnog događaja za međimursku prirodu, u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje održan je međunarodni Stručni skup na temu „Priroda kao zadaća – praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima“ u organizaciji Javne ustanove za zaštitu prirode – Međimurska priroda.

Stručni skup okupio je 50-ak sudionika iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije koji su imali priliku razmijeniti praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima uključujući NATURA 2000 područja i područje Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske proglašen je u srpnju 2012. godine, a 2021. godine područje toka triju rijeka objedinjeno je u prvi pentalateralni rezervat biosfere u svijetu pod zaštitom UNESCO-a, podsjetio je ravnatelj Međimurske prirode Siniša Golub.

Stručnom skupu nazočili su i župan Međimurske županije Matija Posavec, gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula koji su naglasili važnost zaštite prirode i velike pomake koji su u Međimurju učinjeni po tom pitanju.

Jedan od ciljeva stručnog skupa bio je osvijestiti značaj prirode i što to znači baviti se prirodom kao svakodnevnom zadaćom, ali i unaprijediti upravljačke aktivnosti u zaštićenim područjima u pograničnom području država Mađarske i Hrvatske. Stručni skup označio je vrhunac projektnih aktivnosti projekta Eco Bridge te je bio prilika za razmjenu iskustva i prakse svih sudionika.

U programu Stručnog skupa na temu „Priroda kao zadaća – praktična iskustva u upravljanju zaštićenim prirodnim područjima“ govorili su Boleslaw Slocinski, mag. geog.(Udruga Biom), Gregor Domanjko (Javni zavod Krajinski park Goričko), Iva Šoštarić,mag. biol. mol. (Udruga Biom), dr. sc. Mihaela Mesarić (Međimurska priroda – Javna
ustanova za zaštitu prirode), dr. sc. Biljana Janev Hutinec i Lana Jelić, mag. ekol. (Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba), mr. sc. Siniša Golub (Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode), dr. sc. Sandra Golubić (Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša), Anja Cigan, Monika Podgorelec i Aleksander Koren (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Imre Simonyai (Municipality of Letenye), Máté Magyari
(Balaton-felvidéki National Park Directorate) i Ákos Klein (Barn Owl Foundation).

Služba za posloce župana