NA DAN SVETE BARBARE OTVARA SE ISPOSTAVA HZMO-a U MURSKOM SREDIŠĆU – KOJE ĆE POSLOVE OBAVLJATI?

         U četvrtak, 4. prosinca 2014.g. na dan sv. Barbare – zaštitnice rudara, u Gradu Mursko Središće otvara se ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Svečano otvorenje ispostave biti će u 12,00 sati u dvorištu DVD-a Mursko Središće, Frankopanska 8.

 

         U ispostavi HZMO-a obavljati će se sljedeći poslovi:

 

   1.  prijam stranaka i davanje osnovnih informacija i uputa osiguranicima u vezi s provedbom  osiguranja i ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja

   2.  zaprimanje svih vrsta zahtjeva i podnesaka i vođenje urudžbenog zapisnika

   3.  kompletiranje podataka na zahtjev osiguranika odnosno stranih nositelja osiguranja

   4.  kompletiranje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju tuzemnih   propisa, primjenom uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i prava na doplatak za djecu, upisivanje u knjige i prosljeđivanje područnim službama i uredima

   5.  zaprimanje i postupanje po svim vrstama prijava za vođenje matične evidencije

   6.  izdavanje različitih potvrda (o stažu osiguranja i dr.), na zahtjev

   7.  ovjeravanje dvojezičnih potvrda o životu za korisnike koji primaju mirovinu iz inozemstva

   8.  izrada prijave na zdravstveno osiguranje za korisnike mirovinskih primanja

   9.  kontrola podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

  10.  suradnja s tijelima državne uprave i drugim institucijama

  11.  stručno-administrativni i drugi poslovi, prema potrebi.

 

 

Radno vrijeme Ispostave HZMO biti će četvrtkom od 08,00 – 16,00 sati.