Na 33. sjednici UV HZMO-a donesena odluka -povećanje aktualne vrijednosti mirovina za 2,44%

Dana 26. kolovoza 2019. održana je 33. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na kojoj je Upravno vijeće donijelo odluke o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 2019.

Upravno vijeće Zavoda je, na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o nominalnom indeksu bruto plaća i indeksu potrošačkih cijena – za razdoblje I.-VI. 2019. u odnosu na razdoblje VII.-XII. 2018., donijelo Odluku o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019. prema stopi usklađivanja koja iznosi 2,44%.

Nova aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovina i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja od 1. srpnja 2019. iznosi 67,97 kn.

Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine koja se primjenjuje 1. srpnja svake kalendarske godine određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50%, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne bruto plaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50%, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne bruto plaće.

Udjel stope promjene indeksa potrošačkih cijena (5,6%) manji je od 50%, što znači da se stopa usklađivanja mirovina određuje tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena (0,2%) i 70% stope promjene prosječne plaće (3,4%) tako da stopa usklađivanja od 1. srpnja 2019. iznosi 2,44%.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplaćuju se u rujnu (mirovina za kolovoz), kad će se isplatiti i razlika za srpanj.

Također je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019., kojom najniža mirovina za svaku godinu mirovinskog staža od 1. srpnja iznosi 67,97 kn te Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019., kojom osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja iznosi 1.557,00 kn.

Izvor: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=17942

(foto: ilustracija)