Mursko Središće pod uzbunom – održana javna vatrogasna vježba „Dobranić 2018.“

Jučer 27. travnja  oko 19 sati vatrogasni alarmi parali su uši građanima Murskog Središće te mnoge od njih iznenadili i prepali, tako da su mislili da je došlo do neke veće katastrofe. No radilo se samo o redovnoj godišnjoj vježbi vatrogasnih društava, ovog puta čak njih osam koji su svojim vozilima s uključenim sirenama jurili gradom te izazvali veliki interes mještana.

Naime provedena je zajednička vježba „Dobranić 2018.“ koja je u potpunosti uspjela, a o cijelom njenom tijeku možete pročitati u elaboratu koji donosimo u nastavku.

(R. Tomanić, foto: A. Jurak)

 JAVNA VJEŽBA  “DOBRANIĆ 2018”

MURSKO SREDIŠĆE

27.04.2018. godine

19,00 sati

 1. UVOD

DVD Mursko Središće u suradnji sa VZP grada Mursko Središće, općina Selnica, Sv. Martin na Muri i Vratišinec organizira javnu vježbu

“DOBRANIĆ 2018”

Elaborat je pripremio Miljenko Palnec, zapovjednik DVD-a M. Središće u suradnja sa vlasnikom firme g. Dobranić Josipom.

Vježba se organizira s ciljem provedbe i organiziranja i vježbi postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja VZP.

Zadatak i cilj vježbe je uvježbavanje koordiniranog djelovanja vatrogasnih postrojbi iz Murskog Središća, Peklenice, Križovca, Svetog Martina na Muri, Lapšine,Selnice, Vratišinca i Gornjeg Kraljevca, sustava zapovjedanja na intervencijama, sustava uzbunjivanja, te provjera vatrogasne tehnike i opreme.

 1. CILJ

*spašavanje ozljeđenih osoba

*gašenje požara u objektu

*zaštita ostalih objekata

Cilj ove vježbe je prikazati uvježbanost vatrogasnih postrojbi DVD-a sa područja VZP.

 1. MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE

Makro lokacija: ULICA RADE KONČARA I MARKA KOVAČA

Mikro lokacija: Poduzeće “Dobranić d.o.o.”,servis vozila, kompresora, prijevoz raznih vrsta praškastih tereta…

 1. VRIJEME ODRŽAVANJA VJEŽBE

Vježba se održava 27.04.2018. godine u 19,00 sati. Trajanje vježbe cca 1 sat.

 1. RUKOVOĐENJE VJEŽBOM

Vježbom rukovodi zapovjednik DVD-a Mursko Središće, a dolaskom zapovjednika VZP Grbavec Mihaela, isti preuzima rukovođenje vježbom.

 1. MJERE SIGURNOSTI

*svi sudionici vježbe dužni su koristiti propisanu osobnu i skupnu zaštitnu opremu i pridržavati se zapovjedi

*potrebno je osigurati nesmetan prilaz vatrogasnim vozilima i tehnici do mjesta vježbe

 1. NAČIN UZBUNJIVANJA

*Uzbunjivanje počinje pozivom sa mjesta požara na broj 193 oko 19,00. sati, operativni dežurni u JVP-u šalje dojavu članovima DVD Mursko Središće. Zapovjednik DVD  po primitku poruke traži od dežurnog u DUZS-u aktiviranje vatrogasne sirene. Dolaskom na mjesto intervencije i kratkog izviđanja zapovjednik donosi odluku da se u pomoć pozovu DVD-i iz okolice, te od dežurnog traži uzbunjivanje ostalih DVD-a sa područja VZP.

 1. TAKTIČKA PRETPOSTAVKA

U kasno popodne večina kamiona se vraća na parking firme, gdje se vrši pregled vozila, nadopuna gorivom i potrebni popravci na istima.

Prilikom popravka i varenja na šasiji prikolice u velikoj radioni došlo je do zapaljenja masnih mrlja i masnih krpa na podu. Jedan djelatnik pokušava sam ugasiti požar ali bezuspješno i zbog nastalog dima ne može naći izlaz iz radione. Drugi djelatnik poziva vatrogasce na 193 i pokušava odmaknuti druga vozila od radione. U tom trenutku  jedan vozač je vršio nadopunu svojeg kamiona gorivom na naftnoj pumpi u krugu firme i opazivši dim u radioni htio udaljiti kamion ali pritom nije   pravilno zakačio crijevo od goriva na pumpi, te je došlo do curenja nafte.

 1. TIJEK VJEŽBE

Po zaprimljenoj dojavi operativni centar JVP Čakovec SMS porukom alarmira domaći DVD Mursko Središće.

Dolaskom na mjesto požara sa navalnim vozilom i 6 vatrogasaca zapovjednik vrši kratko izviđanje i prikuplja informacije od djelatnika i vozača. Saznaje da je došlo do požara u radioni i da jedan mehaničar nedostaje,postoji mogućnost širenja požara na okolne objekte (mala radiona i skladište guma) , došlo do prolijevanja dizel goriva oko pumpe pa potrebno spriječiti nastanak požara na istoj i širenja požara na parkirane kamione. Zapovjednik od dežurnog u operativnom centru  JVP traži dodatne vatrogasne snage. Navalna grupa vrši gašenje požara unutarnjom navalom i pronalazi onesviještenog mehaničara te traže nosila i pomoć vodne grupe da ga iznesu.

DVD Peklenica dolazi sa navalnim vozilom i 4 vatrogasca i sprečavaju širenje požara na malu radionu i skladište guma.

DVD Križovec dolazi sa kombi vozilom i 3 vatrogasca i njihova je zadaća pronaći podzemni hidrant i osigurati dobavu vode za DVD M.S.  i Peklenicu.

U međuvremenu dolazi i zapovjednik VZP koji preuzima rukovođenje vježbe.

DVD SVETI MARTIN NA MURI dolazi sa navalnim vozilom i 4 vatrogasaca a DVD Lapšina sa navalnim vozilom i 4 vatrogasca i njihova je zadaća koordinirano prekriti pjenom nadzemni spremnik dizel goriva kapaciteta 10 000 l i prostor oko spremnika.

DVD Selnica dolazi sa navalnim vozilom i 4 člana te dobivaju uputu da vodom opskrbljuju vozila DVD Lapšina i DVD Sv. Martin na Muri.

DVD Vratišinec dolazi sa navalnim vozilom i 4 vatrogasca a DVD Gornji Kraljevec sa navalnim vozilom i 3 vatrogasca i dobivaju zadaću da preventivno štite parkirane kamione,  Vozila opskrbljuju vodom sa razdjelnice od DVD Selnice ili sa spajaju na nadzemni hidrant u blizini poslovne zgrade.

DVD Mursko Središće vrši regulaciju prometa prilikom izvođenja vježbe

SUDIONICI VJEŽBE:

DVD M. SREDIŠĆE 3 VOZILA 10 VATROGASACA

DVD PEKLENICA 1 VOZILO  4 VATROGASCADVD

KRIŽOVEC  1 VOZILO  3 VATROGASACA

DVD SV.M NA MURI 1 VOZILO 4 VATROGASACA

DVD LAPŠINA  1 VOZILO  4 VATROGASCA

DVD SELNICA 1 VOZILO  4 VATROGASCA

DVD VRATIŠINEC 2 VOZILA 5 VATROGASACA

DVD G. KRALJEVEC 1 VOZILO  3 VATROGASCA

UKUPNO :11 vozila i 37 vatrogasaca

 1. ZAVRŠETAK VJEŽBE

*po završetku vježbe pristupa se pospremi opreme i pregledu vozila

*postrojavanje sudionika vježbe

*prijavak vlasniku firme g. Dobranić Josipu

 1. SA VJEŽBOM UPOZNATI:

*postrojbe DVD-a VZP

* zapovjednika VZMŽ

*JVP Čakovec- VOC

*DUZS-područni ured Čakovec

*PUM-ispostava Mursko Središće

*vlasnika firme “Dobranić d.o.o.”

ZAPOVJEDNIK DVD-a

Miljenko Palnec