MURS- EKOM I HUMANA NOVA SAKUPLJAJU TEKSTIL, TEKSTILNU ODJEĆU I OBUĆU

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji sa Komunalnim poduzećem

MURS-EKOM, prema kalendaru sakupljanja, organizira sakupljanje tekstila, tekstilne odjeće. Sakupljanje će se odvijati u subotu 06. prosinca, u vremenu od 8 do 12 sati na slijedećim lokacijama 

                   MURSKO SREDIŠĆE – Vatrogasni Dom

                   SELNICA – Društveni dom

                   SVETI MARTIN na MURI – Župni dom (Karitas)

                   LAPŠINA – Vatrogasni dom

                   MALA SUBOTICA – Dom kulture

                   DRŽIMUREC/STRELEC – Dom kulture

      PODTUREN – Društveni dom

      VRATIŠINEC – Društveni dom

 

Socijalna zadruga Humana Nova potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba. Zadruga aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode te svojim djelovanjem aktivno i izravno doprinosi izgradnji društva tolerancije i suradnje te pomaže društveno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života.