MURALIST SKLOPIO SURADNJU SA PORTALOM “DNEVNO HR”

Muralist je odlučio otvoriti još jednu rubriku pod nazivom HRVATSKA u kojoj ćemo objavljivati vijesti i komentare koji obuhvaćaju cijelu “Lijepu našu”.

U tom cilju ostvarili smo suradnju sa jednim od najboljih hrvatskih portala “Dnevno.hr” od kojeg ćemo preuzimati aktualnosti o političkim i drugim događajima u našoj zemlji.

Zahvaljujemo gospodinu Silviju Čižmaku, direktoru portala, na ukazanom povjerenju !

http://www.dnevno.hr/