Međunarodni dan života – svaki ljudski život je Božji dar

„Zahvaljujemo vam, herojske majke, za vašu nepobjedivu ljubav! Zahvaljujemo vam za neustrašivo povjerenje u Boga i njegovu ljubav. Zahvaljujemo vam za žrtvu vašega života…” (papa Ivan Pavao II.)

„Svaki život je Božji dar i valja ga poštovati od začeća do smrti.” (Donald Trump, bivši predsjednik SAD-a)

Prema odluci Hrvatske biskupske konferencije, svake prve nedjelje u veljači obilježava se Dan života.

Svaki ljudski život je dar te se svaka osoba treba cijeniti i poštovati onakva kakva jest. Na današnji dan možemo razmisliti koliko cijenimo vlastiti i tuđi život te kako da što bolje i kvalitetnije živimo.

Prije dvije godine je povodom ovog dana biskup dubrovački Mate Uzinić istaknuo izuzetno važnu ulogu majčinstva kroz vremena, pa i danas:

„Majčinstvo se ne doživljava kao neko junačko djelo, niti se na majke gleda kao na junakinje. Posvećivanje godina života djeci zahtijeva suosjećanje, osjetljivost i preobilnu ljubav. Zajedno sa suprugom, a ponekad, nažalost, i posve sama, žena/majka podiže novu osobu, pripremajući je da bude dio društva. Čineći to s ljubavlju i predanjem te pouzdanjem u Božju providnost majke na taj način svijet čine boljim mjestom.

Uloga majčinstva 

Citirao je i svetog papu Ivana Pavala II. koji u svojoj enciklici „Evanđelje života“ ističe junaštvo „svih hrabrih majki koje se bezrezervno posvećuju vlastitoj djeci, koje trpe donoseći ih na svijet, a zatim su spremne poduzeti svaki napor, suočiti se sa svakom žrtvom, da bi njima prenijele ono najbolje što u sebi čuvaju“.

Uzvišenost i ljepota majčinstva nipošto nisu prevladane ili zaostale jer su duboko usađene u samu srž svake žene. Majka svojim svagdašnjim žrtvama nadilazi samu sebe, u služenju drugima otvara se spremnosti na junaštvo i dan za danom sve potpunije otkriva duboki smisao života sadržan u Isusovim riječima: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.“ (Lk 9,23)“ – istaknuo je dubrovački biskup.

Ponovno je, za kraj, citirao svetog Ivana Pavla II.: „Zahvaljujemo vam, herojske majke, za vašu nepobjedivu ljubav! Zahvaljujemo vam za neustrašivo povjerenje u Boga i njegovu ljubav. Zahvaljujemo vam za žrtvu vašega života…“

(izvor: narod.hr, foto: Screenshot)