Međunarodni dan Roma obilježen predavanjem “Vršnjačko nasilje”

Policijski službenik Policijske postaje Prelog Miroslav Taradi, održao je predavanje učenicima na temu „Vršnjačko nasilje“, kojim je i obilježen Međunarodni dan Roma.

U ponedjeljak, 8. travnja od 10,45 do 11,30 sati u Područnoj školi Držimurec-Strelec, policijski službenik Policijske postaje Prelog Miroslav Taradi, održao je predavanje učenicima četvrtog razreda na temu „Vršnjačko nasilje“. Ujedno je i obilježen Međunarodni dan Roma (8. travnja).

Prilikom predavanja djeca su informirana o neprihvatljivim oblicima ponašanja, vršnjačkom nasilju, poremećajima u ponašanju djece i maloljetnika, nasilju među djecom, vršnjačkom nasilju (bullying-u) i pitanjima kome se obratiti za pomoć, na koji način rješavati probleme vršnjačkog nasilja te koji su prihvatljivi oblici ponašanja. Ujedno im je obrazložena mogućnost da kao korisnici interneta i mobitela mogu biti izloženi nasilju na internetu tzv. Cyberbullyingkojim putem mogu biti izloženi potencijalno štetnim medijskim sadržajima te da im može biti ugroženo i pravo na privatnost. Učenicima četvrtog razreda na primjeren su način obrazložene pojedine situacije u kojima je dijete izloženo napadu drugog djeteta ili grupe djece putem interneta ili mobilnog telefona gdje u večini slučajeva počinitelji nasilja i žrtve nasilja mogu biti maloljetnici (kreiranje stranica na internetu koje sadrže priče, crteže, slike i šale na račun školskih vršnjaka, širenje nasilnih i uvredljivih komentara, vrijeđanje i dr.).

Predavanje uz obilježavanje Međunarodnog dana Roma bilo je odašiljanje poruke djeci da je nasilje neprihvatljiv oblik ponašanja i da probleme treba pokušati riješiti razgovorom i da se treba odmaknuti od nasilja.

(https://medjimurska-policija.gov.hr, foto: PU međimurska)