Međimurski demokratski savez dodijelio novčane nagrade najboljim studentima Međimurskog veleučilišta

U nedjelju, 10. 02. 2019,  čelnici MDS-a dodijelili su, na maloj svečanosti, Nagrade MDS-a za izvrsnost za troje najboljih međimurskih studentica i studenata na Međimurskom veleučilištu. U malom programu učestvovao je i Mario Mustač. pozmati kantautor iz Donjeg Mihaljevca.

Nagrada u visini od 500 kuna, dodjeljuje se najboljim međimurskim studentima prema prosjeku ocjena, tako da su nagrade dobili:

Sebastijan Sakač, Grkavešćak, Programsko inženjerstvo

Valentna Pongrac, Donji Mihaljevec, Menadžment turizma i sporta,

Robert Horvat, Peklenica, Programsko inženjerstvo

Tom prilikom je predsjednik MDS-a Željko Pavlic čestitao nagrađenim studentima za izvrstan uspjeh, zahvalio svima onima koji su se pridružili MDS-ovim akcijama za prikupljanje sredstava za Fond i podsjetio da Međimurski demokratski savez, od samog svog osnutka 2005. godine, na različite načine pomaže međimurske studente i da je MDS jedina politička stranka koja djeluje na takav način. U nastavku je Pavlic naglasio:

“Međimurski demokratski savez si je u svom osnivačkom temeljnom programu “Međimursko protuletje” zadao zadatak da formira Fond za stipendiranje međimurskih studenata. Fond je odmah formiran i već 2006. godine dodijeljeno je 30 stipendija, za što je odvojeno 150 000 kuna vlastitih sredstava. MDS je tada imao saborskog zastupnika i time osiguran godišnji prihod iz državnog proračuna, od čega smo polovicu odvajali za stipendije. Uz pomoć studentima upozorili smo i na mali broj visokoobrazovanih ljudi u Međimurju u odnosu na Hrvatsku, a i na socijalnu dimenziju obrazovanja, jer su Međimurci uz najmanje plaće i velika odricanja školovali svoju djecu. Tokom  prvih 10 godina postojanja MDS-a, preko Fonda je potpomognuto više od 100 s tudenata, za što je odvojeno preko 300.000 kuna.

Unatrag nekoliko godina potpore-Nagrade se dodijeljuju u suradnji s Međimurskim veleučilištem, kojem ovom prilikomzahvaljujem na suradnji, a koji nam daju imena najboljih međimurskih studenata sa pojedinih studijskih programa i koje MDS danas, makar i skromno, nagrađuje za izvrsnost. Mislimo da je bitno ove studentice i studente i javno istaknuti kao primjer budućim  studentskim generacijama.”

Predsjednik MDS-a:

Željko Pavlic