MEĐIMURSKA PRIRODA 18. travnja: Međimurski dan rijeke Mure

Dana 18. travnja 2001. godine, Skupština Međimurske županije proglasila je zaštićenim Značajni krajobraz rijeke Mure čime počinje moderna era zaštite prirode u Međimurju. Taj dan obilježava se kao Međimurski dan rijeke Mure.  Iako je javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije s operativnim radom krenula tek u siječnju 2007. godine, do danas je javnost uvelike senzibilizirana o vrijednostima zaštićenih područja prirode u Međimurju. Popularni ZKRM prijelomna je točka u povijesti zaštite prirode Međimurja, pa i šire.

Danas o dobrobiti ZKRM-e skrbi 16 djelatnika Javne ustanove Međimurska priroda, a stalna skrb o Muri nikad ne prestaje jer su uvijek aktualne neke prijetnje po zdravlje i vitalnost prirodnog ekosustava kojem je Mura okosnica. Nikad se ne smije zaboraviti da ideje izgradnje novih hidroelektrana na Muri još uvijek tinjaju u mislima nekih planova. Pritom je česti argument: ako je mogla Austrija, zašto ne bismo mogli mi nizvodniji? Primjerice, iako polako odustaje od te ideje, Slovenija još uvijek planira izgradnju hidroelektrana na toj rijeci, a posljedice te izgradnje trpjelo bi i nizvodno Međimurje. Drava je najbolji primjer uništene rijeke i svih promjena u ekosustavu s kojima se danas Međimurje mora nositi.

Proglašenjem petdržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, područje uz Muru dobilo je dodatni “osigurač” u smislu trajne zaštite prostora. No, potrebna je stalna skrb upravljača tim prostorom kako bi priroda ovog područja ostala kakva jest.

Iako o Muri brinemo svakodnevno, Dan Mure prilika je da o tome čuje i šira javnost. Zato obilježavamo 18. travnja kao Međimurski dan rijeke Mure.

Značajni krajobraz nije samo rijeka Mura u koritu, nego i širi okolni prostor poput živičnjaka u donjem dijelu Međimurja. Neke od općina u Međimurskoj županiji donedavno su smatrale da je opseg Značajnog krajobraza prevelik, pa su predlagale da se granice zaštićenog područja smanje tj. svedu u granice Regionalnog parka Mura-Drava. No, taj postupak pokazao se pravno neizvedivim, pa je ZKRM ostao u svojim izvornim granicama proglašenja iz 2001. godine.

Dotle, 18. travnja i dalje se obilježava kao Međimurski dan rijeke Mure.

Nekoliko najvećih stalnih prijetnji Značajnom krajobrazu rijeke Mure:

– požarne prijetnje: neodgovorni pojedinci namjerno pale vatru kako bi spalili npr. tršćake

– ilegalni izlov ribe i krivolov divljači čije je razmjere nemoguće utvrditi

– odlaganje otpada u prirodna staništa, unatoč visokoj kvaliteti zbrinjavanja po svim naseljima

– intenzivna poljoprivreda i posljedična deforestacija te uništavanje mozaičnih staništa

– klimatske promjene zbog kojih nestaju krhka staništa poput bara/močvara i sezonskih mlaka

Roberta Radović