MEĐIMURJE-PLIN: Zamolba kupcima da nastoje maksimalno štedjeti na potrošnji zbog poteškoća u nabavi plina

U privitku objavljujemo zamolbu kupcima Međimurje-plina o maksimalnoj štednji na potrošnji.