MATIJA VARGA ZATRAŽIO POSTAVLJANJE OGLEDALA U ULICI MAKSIMA GORKOG

Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Mursko Središće Matija Varga predložio je na zadnjoj sjednici da se u ulici Maksima Gorkog, ali i u onoj JB Tita postave prometna ogledala, jer kako je naveo ima kritičnih mjesta gdje je preglednost smanjena kod uključivanja u promet. Zatražio je i da se sanira jedna rupa u ulici Maksima Gorkog koja predstavlja opasnost za djecu te da se postavi ukrasna ograda oko nje. Također je obavijestio gradonačelnika i predsjednika vijeća da bi službenu gradsku web stranicu trebalo ažurirati jer na njoj još stoje imena vijećnika iz prošlog saziva Gradskog vijeća. Na kraju je zamolio da se novim vijećnicima dostave stare odluke jer se sada raspravlja o njihovim izmjenama i dopunama, a oni nisu upućeni u one prvobitne.

Srpak je pohvalio Varginu ideju o ogledalima, no kako je rekao malo je s njom zakasnio jer je postupak već u tijeku. O saniranju rupe zamolio je vijećnika neka sve dogovori s jedinstvenim Upravnim odjelom, zadužio je nadležne da se gradska web stranica momentalno ažurira, a novim vijećnicima dostave stare odluke o čijim se izmjenama raspravlja iako ih oni mogu dobiti u gradskoj upravi u svako doba.

(rt, foto Tin Tomanić)

02