LOMLJENI KAMENI BLOKOVI KAO OGRADA NA GRADSKOM GROBLJU

Gradonačelnik Dražen Srpak usvojio ja na 77. sjednici stručnog kolegija zaključak o odabiru vrste nove ograde uz mrtvačnicu na groblju u Murskom Središću (gledano sa pročelja desno i dio sa sjeverne strane – vrsta ograde: lomljeni kameni blokovi), a potrebna sredstva trebaju se predvidjeti u rebalansu gradskog proračuna, dok je rok za postavljanje ograde 20.10.2015. godine. (rt)