Ljekarna Čakovec i Pomurske lekarne provode projekt „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilno korištenje lijekova”

Ljekarna Čakovec  kao partner na projektu pridružila se slovenskim kolegama iz Pomurskih lekarni u provođenju jednogodišnjeg Erasmus+ projekta pod nazivom „Osnaživanje starijih pacijenata za pravilno korištenje lijekova“. Projekt je u potpunosti financiran od strane Europske unije, a njegova vrijednost iznosi 60.000 eura. Trećina budžeta pripala je Ljekarni Čakovec.

Ciljanu publiku čini starija populacija koja boluje od više kroničnih nezaraznih bolesti i/ili njihovi skrbnici. Cilj projekta je kroz planirane aktivnosti (javna predavanja, tematske radionice te individualna savjetovanja s farmaceutom) educirati i osnažiti starije sugrađane za redovitu i pravilnu upotrebu propisanih lijekova. Teme kroz koje će polaznici prolaziti s magistrima farmacije Ljekarne Čakovec, ali i nutricionisticom kao vanjskom suradnicom, su:

  • hipertenzija
  • šećerna bolest
  • astma i KOPB
  • digitalizacija

Navedene aktivnosti provodit će se u Čakovcu (4.-6.4.2022.), Murskom Središću (25.-27.4.), Donjem Kraljevcu (9.-11.5.), Kotoribi (16.-18.5.) te Prelogu (23.-25.5.2022.).

Prvog dana održat će se javna predavanja (o samom projektu te informiranje o lijekovima, pravilnom korištenju, o razlici lijekova i dodataka prehrani, izazovima i opasnostima samoliječenja, pravilnom čuvanju lijekova te o njihovom pravilnom zbrinjavanju i sl.)

Drugi dan održat će se radionice na temu hipertenzije i šećerne bolesti (teoretski dio o specifičnostima bolesti te praktičan dio u vidu mjerenja, radionica s nutricionistom i sl.), a treći dan rezerviran je za radionice o astmi i KOPB-u te o digitalizaciji zdravstva (snalaženje u komunikaciji s liječnikom, naručivanje lijekova, prednosti sustava e- Građani i Portala zdravlja i sl.).

Pacijenti koji su naučili kako spriječiti komplikacije bolesti te pravilno brinuti o svojem zdravlju, pravilnom upotrebom lijekova postižu bolje učinke što dugoročno čuva njihovo zdravlje te podiže kvalitetu života.  U modernom užurbanom svijetu, gdje se produktivnost rada često mjeri samo kvantitetom, ljekarnička skrb ulaže velike napore se ne zanemari važnost individualne posvećenost pacijentu. Iskustvo dokazuje da svaki pacijent ima svoje posebnosti, da različito reagira na terapiju te da je stoga neizmjerno važno posvetiti mu vrijeme usmjereno na savjetovanje. Upravo zato je posljednja aktivnost u sklopu projekta, individualna savjetovanja s magistrom farmacije, planirana pri završetku projekta (osobni dogovor termina između mag. pharm. i pacijenta), kada polaznici predavanja i radionica steknu kompetencije koje će im olakšati borbu s bolesti, ali i omogućiti da lakše prate upute magistara koje će dobiti prilikom savjetovanja.

Centrala