Krov s graničnog prijelaza prenesen u vlasništvo Grada

Prije otprilike godinu dana gradonačelnik je započeo razgovore u Ministarstvu financija za micanje objekata i krovne konstrukcije sa graničnog prijelaza u centru grada. Netom prije grad je dobio odobreni projekt rekonstrukcije Sokolskog doma koji se trenutno završava, a postojeći objekt i krovna konstrukcija smetali su tim radovima, a ujedno i zatvarali pogled i vizuru prema centru grada. Uz to tu se još od ulaska u EU nisu vršile nikakve kontrole niti se tko koristio tim objektima. Pa je stoga Ministarstvo financija prihvatilo ideju micanja. Početkom ove godine to je i završeno, a grad je poslao zamolbu Ministarstvu da se demontirana krovna konstrukcija donira Gradu Mursko Središće, što je danas pisanom odukom i realizirano. Radi se o izuzetno vrijednoj donaciji od 576.062,64 eura. Uz to grad je prošle godine prijavio projekt izgradnje natkrivene tržnice u EU fond Interreg a u slučaju da to ne bude odobreno postoji rješenje natkrivanja tržnice sa postojećom darovanom krovnom konstrukcijom. A ako pak bi projekt bio odobren pronaći će se najbolje rješenje gdje da se ta krovna konstrukcija može na najkorisniji način upotrijebiti.

(GMS)