„Katruža“ u ovoj godini dodijelila više od 80 pomoći u iznosu od 161.798,00 kuna

Međimurska zaklada solidarnosti „Katruža“ održala je 20. rujna 167.,  24. listopada 168.,  a  22. studenog 2017. godine 169. sjednicu Upravnog odbora.

Na 167. sjednici dodijeljene su 4  pomoći u iznosu od 8.250,00 kuna. Podnositeljima  zahtjeva,  djeci iz  Štefanca i Nedelišće dodijeljeno je svakome po 1.800,00 kuna za terapijsko jahanje. Podnositelju  zahtjeva iz Čakovca  dodijeljeno je 3.000,00 kuna, a podnositelju zahtjeva iz Pribislavca 1.650,00 kuna  za kupnju lijekova.

Na  168. sjednici dodijeljeno je  7 pomoći u iznosu od  14.200,00 kuna. Djeci iz  Šenkovca,  Trnovca, Orehovice i Brezovca  za različite defektološko-terapijske programe, dodijeljeno je svakome po 1.800,00 kuna.  Podnositelju zahtjeva, djetetu iz Prhovca za terapijsko jahanje također je dodijeljeno 1.800,00 kuna.  Podnositelju zahtjeva iz Orehovice dodijeljeno je 1.200,00 kuna, a podnositeljici zahtjeva iz Kotoribe  4.000,00 kuna  za kupnju lijekova.

Na 169. sjednici dodijeljeno je 11 pomoći u iznosu od 29.585,00 kuna. Podnositeljima zahtjeva, djeci iz  Čakovca, Šenkovca, Čakovca, Donje Dubrave, Nedelišća, Štrigove, Križovca i Nedelišća za različite defektološke tretmane, svakome po 1.800,00 kuna. Podnositelju zahtjeva iz Preloga dodijeljeno je 600,00 kuna za kupnju pomagala, a podnositeljici zahtjeva iz Nedelišće, također za kupnju pomagala  11.000,00 kuna, također za kupnju pomagala. Podnositeljici zahtjeva iz Čakovca dodijeljena je pomoć od  3.585,00 kuna za  potrebe liječenja.

U ovoj godini dodijeljeno je ukupno  81 pomoći u iznosu od 161.798,00 kuna.

PRIGODNE BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE ČESTITKE „KATRUŽE“

I ove  godine Međimurska zaklada solidarnosti „Katruža“ nudi Vam na prodaju prigodne božićne i novogodišnje čestitke. Cijena čestitke s kuvertom je 5,00 kuna.

Čestitke se mogu kupiti u Uredu Zaklade, Međimurska županija, R. Boškovića 2, naručiti na telefon 040-374-020 ili mailom [email protected].

Zahvaljujemo svima koji na bilo koji način pomažu rad Zaklade.  Bez pomoći dobrih ljudi Zaklada  ne bi mogla pomagati one kojima je to najpotrebnije, bolesnima s područja Međimurske županije.

UPRAVNI ODBOR

MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“